شماره جدید نشریه علمی دانشجویی آبخوان منتشر شد

شماره جدید نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ شماره جدید نشریه علمی دانشجویی آبخوان به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیر مسئول نشریه رضا دلباز و سردبیر مسعود پورغلام آمیجی هستند. اعضای تحریریه این شماره از نشریه را رضا دلباز، مسعود پورغلام آمیجی، فراز گرگین پاوه و هادی محرمی تشکیل می‌دهند.

در این شماره از نشریه به موضوعاتی همچون بحران آب زیرزمینی، آبیاری هوشمند در کشاورزی، استفاده از روش‌های نوین در زهشکی، بررسی مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهشکی، معرفی نرم افزارهای به روز در مهندسی آب و درخواست تحصیل و پذیرش در دانشگاه‌های خارجی پرداخته شده است.

شایان ذکر است؛ برای مشاهده نشریه ساعی بر روی اینجا کلیک کنید.

گفتنی است؛ سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به آدرس Stdpub.ut.ac.ir راه‌اندازی شده است و امکان اختصاص سایت به هر نشریه برای انتشار الکترونیکی وجود دارد.

یک دیدگاه