مسابقه کتابخوانی کتاب «خدا و خیابان»

مسابقه کتابخوانی کتاب «خدا و خیابان» توسط کانون وحدت باشگاهع دانشجویان دانشگاه تهران در حلقه مطالعاتی کاوه برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مسابقه کتابخوانی کتاب «خدا و خیابان» توسط کانون وحدت باشگاه دانشجویان در حلقه مطالعاتی کاوه برگزار می‌شود.

زمان مطالعه کتاب از ۱۶ تا ۲۸ شهریور است و سئوالات مسابقه به صورت چهارگزینه‌ای است. همچنین به ۵ برنده جایزه ۵۰ هزار تومانی برای خرید کتاب تعلق می‌گیرد.

گفتنی است؛ کتاب «خدا و خیابان» از جایگاه و مکان دین در جهان سیاست در ایران معاصر (از عصر مشروطه تا عصری که هنوز نیامده است و در راه است) سخن می‌گوید. این کتاب اثری است که در مرز مشترک جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی سیاست قرار دارد و از هر دو منظر قابل ارزیابی است.

از طریق ارتباط با دبیر کانون وحدت می‌توانید برای اعلام داوطلبی در خواندن این کتاب مشارکت فرمایید. کانال و صفحه کانون وحدت به آدرس VAHDAT_UT است.

یک دیدگاه