اختتامیه ششمین جشنواره کانون‌های فرهنگی، هنری دانشگاه‌های سراسر کشور رویش برگزارشد

ششمین “جشنواره ملی کانون های فرهنگی هنری، دینی دانشگاه های سراسر کشور رویش” مراسم اختتامیه ی خود را در روز چهارشنبه مورخ۲۴ آذرماه سال ۹۵ در دانشگاه امیر کبیر برگزار و منتخبین خود را معرفی کرد. خوشبختانه امسال کانون های فرهنگی هنری دانشگاه تهران نسبت به سال گذشته توانستند جایگاه بهتری را در این جشنواره کسب نمایند. بدینوسیله فهرست اسامی برگزیدگان به شرح ذیل اعلام می گردد.
• کسب مقام اول توسط کانون دانش پژوهان، در قسمت کانون های خاص ویژه معلولان برگزیده لوح و تندیس و مبلغ پانزده میلیون ریال
• کسب مقام دوم توسط کانون قرآن و عترت(ع) برگزیده لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال
• کسب مقام دوم توسط کانون اندیشه و مطالعات فرهنگی برگزیده لوح تقدیر و مبلغ ده میلیون ریال
• کسب مقام سوم توسط کانون ادبی در حوزه ادبی برگزیده لوح تقدیر و مبلغ هشت میلیون ریال
• کسب مقام سوم توسط کانون محیط زیست برگزیده لوح تقدیر و مبلغ هشت میلیون ریال
• کسب مقام شایسته تقدیر توسط کانون همیاران سلامت برگزیده لوح تقدیر و مبلغ هفت میلیون ریال
• کسب مقام دوم توسط آقای مجتبی فروزان به عنوان دبیر شورای هماهنگی برگزیده لوح تقدیر و مبلغ هفت میلیون ریال
• کسب مقام سوم در غرفه برگزیده و دریافت لوح و تندیس جشنواره و مبلغ صدو بیست میلیون ریال

یک دیدگاه