دانشجوی دانشگاه تهران چهره شاخص «اولین همایش بین‌المللی و نهمین همایش ملی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی» شد

مریم عاشق معلا دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران چهره شاخص «نهمین همایش ملی» و «اولین همایش بین‌المللی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی» شد.

به گزارش اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مریم عاشق معلا دانشجوی دکترای برنامه ریزی محیط زیست و دانشجوی نمونه دانشگاه تهران به عنوان «چهره شاخص ملی مسئولیت پذیر اجتماعی» «نهمین همایش ملی» و «اولین همایش بین المللی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی» انتخاب شد.

شایان ذکراست؛ ایشان به دلیل فعالیت‌های مسئولانه از جمله ابداع و ترویج طرح محیط زیستی و خیرخواهانه “طعم مهر” و اطعام نیازمندان مورد تجلیل قرار گرفت.

یک دیدگاه