کانون گردشگری دانشگاه تهران با همکاری ستاد گردشگری شهرداری تهران برگزار می کند

photo_2016-12-07_22-25-28

کانون گردشگری دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری ستاد گردشگری شهرداری تهران برای دانشجویان دختر دانشگاه از باغ موزه قصر و برج میلاد بازدید داشته باشند.دانشجویان میتوانند با حضور در دانشکده فنی و کتابخانه مرکزی واقع در پردیس مرکزی و همچنین دانشکده فنی واقع در امیراباد بلیت های خود را خریداری کنند
-هزینه هر بلیت فقط ۵٠٠٠ تومان میباشد.
-ساعت حرکت ٨.۴۵ صبح در تاریخ ٣٠  اذر ماه ۱۳۹۵ می باشد و زمان برگشت ساعت ١۵ همان روز می باشد.
-همچنین وعده ی ناهار در برج میلاد نیز در نظر گرفته شده است .
-مهلت تاریخ ثبت نام فقط تا ١٨ ام اذر ماه میباشد و ظرفیت برای دانشجویان محدود میباشد

یک دیدگاه