روزی برای کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران

روز ۱۴ آبان، به نام روز کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه تهران نامگذاری شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ ۱۴ آبان، مصادف با روز فرهنگ عمومی، به نام روز کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان در دانشگاه تهران نامگذاری شده است. در سال ۱۳۷۷ و در همین ایام، نخستین کانون فرهنگی دانشجویان دانشگاه تأسیس شد.

کانون فرهنگی دانشجویی نهادی پویا است که محل مشارکت، همفکری و تضارب آرا و شکوفاسازی خلاقیت‌های دانشجویان در زمینه فرهنگی و اجتماعی است. کانون‌ها در طول سابقه ۲۱ ساله خود همواره محلی برای افراد دغدغه‌مند و فعالان فرهنگی دانشگاه بوده است. در حال حاضر در دانشگاه تهران ۹۳ کانون فرهنگی ثبت شده است که در زمینه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی مانند قرآن و عترت، ادبی، هنری، گردشگری، فعالیت‌های داوطلبانه و جهادی، کتابخوانی، کارآفرینی، مطالعات فرهنگی و محیط‌زیست فعالیت دارند.

دانشجویان برای عضویت و فعالیت در کانون‌های فرهنگی می‌توانند به اینجا مراجعه کنند. ‌

یک دیدگاه