نشست معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با دانشجویان فعال فرهنگی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی واجتماعی دانشگاه تهران، در روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵، نشست فعالان فرهنگی با حضور دکتر سرسنگی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر زارع چاهوکی مدیرکل فرهنگی دانشگاه و جمعی از کارکنان اداره کل فرهنگی و اجتماعی با دانشجویان فعال حوزه فرهنگی در تالار امیر کبیر برگزار شد.در این نشست دانشجویان به پرسش و پاسخ، بررسی مشکلات و ارائه نقطه نظرات خود در خصوص فعالیت های فرهنگی دانشگاه، با معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پرداختند.
گزارش تصویری مربوط به برگزاری این نشست فرهنگی:

یک دیدگاه