پرسشنامه ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در رابطه با ارزیابی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ اطلاعیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ می رساند، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران با هدف شناخت بیشتر از وضعیت فرهنگی و اجتماعی نودانشجویان، برای برنامه ریزی بهتر در حوزه فرهنگی و اجتماعی پرسشنامه ای را طراحی کرده است که از سامانه زیر قابل دسترس است:

لینک پرسشنامه

خواهشمند است با ورود به سامانه بالا، به پرسش ها پاسخ دهند. پیشاپیش از فرصتی که نودانشجویان گرامی برای تکمیل این پرسشنامه صرف می کنند، بی نهایت سپاسگزاریم.

یک دیدگاه