آغاز به کار هفدهمین نمایشگاه مهر در دانشگاه تهران

با حضور هیأت رئیسه و مدیران دانشگاه تهران، هفدهمین نمایشگاه مهر افتتاح شد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ هفدهمین نمایشگاه مهر با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی و جمعی از مدیران و دانشجویان دانشگاه، دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ در باشگاه دانشجویان دانشگاه افتتاح شد.
دکتر نیلی احمدآبادی و همراهان، با بازدید از غرفه‌های دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، ادارات کل فرهنگی اجتماعی، شاهد و ایثارگر، تربیت بدنی، خدمات دانشجویی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه انتشارات دانشگاه، مرکز مشاوره، مراکز سنجش سلامت، تشکل‌های اسلامی دانشجویان، انجمن‌های علمی دانشجویی، کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان، نشریات دانشجویی و تولیدات فرهنگی و هنری دانشجویان در جریان فعالیت‌های این واحدها قرار گرفتند.
هدف از برگزاری نمایشگاه مهر، پایش سلامت جسم و روان دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۸ است. همچنین در این نمایشگاه نودانشجویان با خدمات حوزه معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی و تشکل‌های دانشجویی آشنا خواهند شد. در این نمایشگاه تشکل‌های اسلامی دانشجویان، کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان، انجمن‌های علمی دانشجویی و نشریات دانشجویی به معرفی دستاوردهای خود می‌پردازند.

یک دیدگاه