با تلاش کانون نمایش باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران؛ کارگاه تخصصی “بیان کردن” برگزار شد

کارگاه تخصصی “بیان کردن” ویژه پرورش صدا و بیان از سوی کانون نمایش باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، کارگاه تخصصی “بیان کردن” از ساعت ۱۰ تا ۱۴ یکشنبه ۲۴ شهریور در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. این کارگاه برای بازیگران و همچنین افرادی که در حرفه‌ی خود نیاز به تقویت صدا و بیان دارند، با رویکرد معرفی روش‌های پرورش صدا و تربیت تنفس در تئاتر برگزار شد.
گفتنی است کارگاه‌های مشابه با تقاضای دانشجویان با رویکرد جدید در سال جاری برگزار خواهد شد.

یک دیدگاه