کانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می کند؛ نشست نقد و بررسی شعر و ترانه

از سوی کانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران نشست نقد و بررسی شعر و ترانه با حضور محمدحسین سرخوش برگزار می شود.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ نشست نقد و بررسی شعر و ترانه با حضور محمدحسین سرخوش، دبیر اسبق کانون ادبی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود. حضور و شعر خوانی برای عموم آزاد است.

یک دیدگاه