جلسه کمیته ناظر برنشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با صدور مجوز ۲ نشریه و تغییر در ۴ نشریه موافقت شد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضا، سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۹۸ برگزار شد.
در این جلسه با صدور مجوز نشریات دانشجویی ایران‌شناسی و پرومته موافقت شد.
همچنین در این جلسه با تغییرات نشریات مهندسی و مدیریت در سوانح، داربست، طراحی محیط و گفتمان امروز موافقت شد.
نتایج جلسه را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

 

اخبار مرتبط

برگزاری ۱۳۲ مین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

یک دیدگاه