جلسه کمیته ناظر برنشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد

در جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با صدور مجوز ۲ نشریه و تغییر در ۴ نشریه موافقت شد.
به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی با حضور اعضا، سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۹۸ برگزار شد.
در این جلسه با صدور مجوز نشریات دانشجویی ایران‌شناسی و پرومته موافقت شد.
همچنین در این جلسه با تغییرات نشریات مهندسی و مدیریت در سوانح، داربست، طراحی محیط و گفتمان امروز موافقت شد.
نتایج جلسه را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

یک دیدگاه