دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی دانشگاه تهران برگزار می کند

photo_2016-12-03_20-15-02

دومین کنفرانس علمی دانشجویی شیمی با موضوع شیمی در عصر حاضر تهدید یا توسعه، با محورهای: شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی معدنی، شیمی کاربردی،نانو شیمی، شیمی پلیمر، الکتروشیمی، کمومتریکس، فیتوشیمی، شیمی دارویی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، بیوتکنولوژی،مهندسی شیمی، شیمی آرایشی و بهداشتی،مهندسی مواد و متالوژی، در تاریخ ۲۶ الی ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه تهران برگزار می شود.
تاریخ پایان ارسال متن کامل مقالات: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
نشانی دبیرخانه:دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی
تلفن:  ۰۹۹۰۷۳۷۶۴۸۸
وب سایت: http://scichc.ut.ac.ir

یک دیدگاه