پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران

photo_2016-12-03_20-14-55

پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران نشان خواجه نصرالدین طوسی،با حضور ۱۶ تیم برگزیده از میان ۴۴۰ تیم کشوری دردانشگاه تهران، دانشکده ادبیات برگزار می شود.
زمان برگزاری مسابقه:یکشنبه ۲۱ الی ۲۳ آذر ۱۳۹۵
وب سایت: www.isdc.ir
حضور دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر می باشد…

یک دیدگاه