شماره اول نشریه «جوانه» دانشگاه تهران منتشر شد

شماره اول نشریه «جوانه» به صاحب امتیازی انجمن علمی – دانشجویی زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

مدیر مسئول این نشریه ناصر احمدی و سردبیر آن حمید بیات از دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران هستند.

نقش انتقال مجدد در عملکرد غلات، کشاورزی شهری و اپی‌ژنتیک فراتر از ژنتیک عناوین مقالاتی هستند که در نخستین شماره از نشریه جوان چاپ شده‌اند.

برای دانلود فایل نشریه می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

https://t.me/anjomanz

یک دیدگاه