همکاری در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دانشگاهیان

تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت فرهنگی و اجتماعی و صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، چهارشنبه ۸ خرداد، منعقد شد.

در راستای همکاری بین معاونت فرهنگی اجتماعی و صندوق رفاه اعضای هیئت علمی در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی از جمله همکاری در برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای اعضای هیئت علمی، برگزاری جشنواره‌ها، برنامه‌های دینی و مذهبی، تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری، تأسیس باشگاه اعضای هیئت علمی و همکاری در مدیریت اماکن فرهنگی و هنری، تفاهم‌نامه همکاری روز چهارشنبه ۸ خرداد ماه منعقد شد.

در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه، دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از اینکه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی، امور فرهنگی، اجتماعی و رفاهی اعضای هیئت علمی را دستور کار خود قرار داده است، بر لزوم توجه به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای اعضای هیئت علمی تأکید کردند و به معرفی ظرفیت‌های متعدد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای همکاری مشترک با صندوق پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر جمال رضایی مدیرعامل صندوق رفاه اعضای هیئت علمی و دکتر داوود حومنیان دبیر کارگروه گردشگری صندوق، اهداف، سیاست‌ها و فعالیت‌های صندوق را تشریح کردند.

 

یک دیدگاه