انتشار دومین شماره از دوره جدید نشریه دانشجویی گیاه پزشک دانشگاه تهران

شماره جدید نشریه دانشجویی نشریه گیاه پزشک به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره می‌توانید مطالبی چون اثرات گرمای هوا در خسارت آفات کشاورزی، بررسی محصولات تراریخته از دیدگاه گیاهپزشکی،  کاربرد اسانس‌ها در کنترل پوسیدگی‌های پس از برداشت و … را بخوانید.

علاقه مندان می توانند فایل این نشریه را از این نشانی https://t.me/AgriSSAU/901 دانلود کنند.

برای ملاحظه نشریات را می توانید به سامانه نشریات مراجعه کنید.

 

یک دیدگاه