انتشار ویژه‌نامه اعلام برنامه‌ کارگروه‌های مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (علیهم‌السلام) در سال ١٣٩٨

شماره ٢۵٠ نشریه کاشف مدرسه دانشجویی قرآن و عترت (علیهم‌السلام) اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران منتشر شد.

در نشریه می توانید مطالبی چون پرونده گزارش کارگروه‌های مجمع مدارس قرآن و عترت (ع) از فعالیت‌های یک سال اخیر و برنامه‌های سال پیش رو و گزارش تعدادی از کارگروه‌ها از فعالیت‌های گذشته و برنامه‌های آتی آن‌ها را بخوانید.

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، عنوانی است که برای ١٣ گروه تخصصی مجزا و فعال مدرسه قرآن در نظر گرفته شده است. هدف اصلی تمام مدارس، تولید علم مبتنی بر قرآن با توجه به نیازهای جامعه و جریان‌سازی آن در حوزه‌های مختلف دانشگاهی، فرهنگی، تبلیغی و… است. هر مدرسه تخصصی با یک موضوع و رسالت کلان از دیگر حوزه‌های تخصصی متمایز می‌شود. البته هر موضوع کلان، خود به شاخه‌های ریزتر می‌تواند تقسیم شود. کارگروه‌های تخصصی، جمع‌های متمایزتری هستند که ذیل مدیریت هر مدرسه تخصصی به پژوهش، آموزش و اجرا در حوزه موضوعات ریزتر تخصصی می‌پردازند.

نشریه کاشف را می توانید از اینجا دریافت کنید.

یک دیدگاه