کافه اقتصاد در دانشگاه تهران

نشست کافه اقتصاد با موضوع اقتصاد رفتاری به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سه شنبه ۲۷ فروردین سال جاری، ساعت ۱۵ در کتابخانه دکتر شریعتی برگزار می شود.

در این نشست امیر محمد تهمتن پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه شریف، سخنرانی خواهد داشت.

یک دیدگاه