برگزاری دومین دوره انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

دومین دوره انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۳۱ اردیبهشت سال جاری به‌‌صورت الکترونیک مطابق تقویم زمانی (تقویم انتخابات) در سامانه https://vote.ut.ac.ir/fa برگزار خواهد شد.

بر این اساس، دانشجویان واجد شرایط مندرج در ماده ۲۴ آیین‌نامه اتحادیه‌ها و انجمن‌های علمی دانشجویی (آیین نامه) که علاقه‌مند به عضویت در شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی هستند، می‌توانند برای کاندیداتوری به معاونت فرهنگی دانشجویی پردیس/دانشکده خود مراجعه کنند.

گفتنی است، است زمان ثبت‌نام کاندیداتوری تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت خواهد بود و این زمان قابل تمدید نیست.

یک دیدگاه