فراخوان جذب دانشجو-خبرنگار در دانشگاه تهران منتشر شد

اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در راستای انعکاس و اطلاع‌رسانی اخبار و رویدادهای پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران به ویژه در حوزه دفاع از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، رساله دکتری و سایر رویدادهای علمی و فرهنگی از دانشجویان علاقه‌مند به حرفه خبرنگاری دعوت به همکاری می‌کند.

برای متقاضیان به ‌‌عنوان دانشجو-خبرنگار در قالب طرح کار دانشجویی تخصصی (کاردات) بعد از گذارندن دوره‌ آموزشی، کارت دانشجو-خبرنگار صادر شده و متناسب با رشته تحصیلی هر کدام از دانشجو-خبرنگاران به دانشکده/پردیس مربوط معرفی خواهد شد.

گفتنی است، متقاضیان حداقل باید دو نیمسال تحصیلی تا دانش آموختگی‌شان باقی مانده باشد. همچنین اولویت با دانشجویان عضو تشکل‌های دانشجویی و دانشجویان دوره دکتری خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند درخواست خود را با تکمیل جدول زیر به همراه روزمه کاری حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه، به نشانی Cultural@ut.ac.ir ارسال کنند.

یک دیدگاه