نشست دبیران شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان تهران در دانشگاه تهران برگزار شد

دومین نشست دبیران شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های استان تهران به میزبانی شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸، در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست، دبیران شورای هماهنگی و نمایندگان کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌های امیرکبیر، خواجه نصیر، شریف، خوارزمی، بهشتی و علامه طباطبایی حضور داشتند و به بیان دغدغه‌های مشترک و مسائل راهبردی برای کانون‌های فرهنگی پرداختند‌.

همچنین، مباحثی چون تشکیل مجمع تخصصی کانون‌های فرهنگی کشور و حضور ویژه و فعال کانون‌ها در نشریات دانشجویی مطرح شد.

در این جلسه دبیران شورای هماهنگی کانون‌ها به ارائه پیشنهادات در جهت تقویت جایگاه کانون‌های فرهنگی دانشگاه‌ها پرداختند. آسیب شناسی فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی‌ و طرح رویداد‌های مشترک از دیگر بحث‌های این نشست بود.

گفتنی است، میزبانی سومین نشست دبیران شورای هماهنگی کانون‌های دانشگاه‌های استان تهران را دانشگاه خوارزمی بر عهده خواهد داشت.

یک دیدگاه