جلسه دبیر شورای هماهنگی و دبیران کانون‌های دانشگاه تهران با مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

جلسه دبیر شورای هماهنگی و دبیران کانون‌های مسئول ارکان شورای هماهنگی با دکتر محمد علی زارع چاهوکی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، عصر چهارشنبه، ۲۱ فروردین ۹۸ برگزار شد.

در این جلسه در خصوص برنامه سالانه شورای هماهنگی کانون‌ها و مباحث مربوط به انتخابات کانون‌های فرهنگی بحث و گفت‌و‌گو شد.

در این جلسه، همچنین دبیر شورای هماهنگی کانون‌ها به بیان درخواست‌ها و پیشنهادات دبیران کانون‌های فرهنگی دانشگاه به مدیر کل امور فرهنگی‌ و اجتماعی پرداخت.

یک دیدگاه