سخنرانی علمی در زمینه سیل و آبخیزداری در دانشگاه تهران برگزار می شود

سخنرانی علمی در زمینه سیل و آبخیزداری با حضور دکتر علی سلاجقه رئیس اتخادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۱۵:۳۰ در تالار شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این برنامه به همت معاونت علمی بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

یک دیدگاه