کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می شود

کارگاه آموزشی نشریات دانشجویی دانشگاه تهران با سرفصل‌هایی چون قالب‌های نوشتاری، روزنامه نگاری و خبرنویسی، حقوق نشریات و گرافیک و صفحه آرایی، ۴ و ۵ اردبیهشت سال جاری در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

زمان‌بندی کارگاه‌ها به شرح زیر است؛ قالب‌های نوشتاری چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸ تا ۱۲، روزنامه‌نگاری و خبرنویسی، چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰، حقوق نشریات، پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸ تا ۱۲، گرافیک و صفحه آرایی، پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰.

گفتنی است، شرکت در این کارگاه‌ها برای اعضای نشریات دانشجویی و سایر دانشجویان دانشگاه تهران رایگان است و امکان شرکت سایر دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در کارگاه‌ها با پرداخت حق ثبت نام امکان‌پذیر است.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سامانه https://stdpub.ut.ac.ir و از لینک ثبت نام در گزینه دوره‌های ‌آموزشی نشریات ثبت نام کنند.

مطابق ماده ۱۵ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، انتشار نخستین نسخه نشریه بعد از اخذ مجوز منوط به شرکت در دوره‌های آموزشی نشریات است.

یک دیدگاه