نخستین شماره نشریه دانشجویی فرهنگی و اجتماعی آرامین منتشر شد

‌نخستین شماره نشریه دانشجویی فرهنگی و اجتماعی آرامین به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شد.

این نشریه دانشجویی که با رویکردی اجتماعی و فرهنگی سعی در بیان پیوند میان اجتماع و دین را دارد، در نخستین شماره خود مسئله بی‌تفاوتی اجتماعی را مورد بحث و تحلیل قرار داده است. «بی تفاوتی اجتماعی چیست؟» و «بی تفاوتی اجتماعی و یا دخالت در زندگی دیگران؟» عنوان دو مقاله از مقالات این دوهفته نامه دانشجویی است.

نخستین شماره نشریه آرامین را می توانید از اینجا دریافت کنید.

گفتنی است، برای ملاحظه نشریات می‌توانید به سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران مراجعه کنید.

یک دیدگاه