شماره هشتم نشریه دانشجویی دامستیک (علوم دامی) دانشگاه تهران منتشر شد

شماره هشتم فصلنامه انجمن علمی دانشجویی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (زمستان ۱۳۹۷)، منتشر شد.

در این شماره که در پرونده اصلی خود با دکتر محمود شیوازاد مصاحبه کرده است، مطالبی چون، متاسفانه این سیاره با ترک گوشت نجات نمی یابد، نگاهی به باورها و رفتارهای اشتباه در برخورد با گربه های خانگی و خیابانی در ایران، مروری اجمالی بر مباحث نوین در دامپروری هوشنمند و … را می توانید مطالعه کنید.

همچنین این نشریه را می‌توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید.

https://t.me/AgriSSAU/1016

گفتنی است، برای ملاحظه نشریات دانشجویی می‌توانید به سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تهران مراجعه کنید.

یک دیدگاه