شماره ششم ماهنامه دانشجویی دنیا در دانشگاه تهران منتشر شد

شماره ششم ماهنامه علمی تخصصی کشورشناسی و مطالعات جهان دانشگاه تهران، منتشر شد.
در این شماره می توانید مصاحبه ای با دکتر هادی برهانی با موضوع رژیم صهیونیستی در منطقه خاور میانه و مطالبی چون منشور اخلاق پزشکی، ایران پل پیروزی، موزه ای از اقوام، تاریخچه حزب سوسیال دموکرات آلمان و … را بخوانید.

علاقه‌مندان می‌توانند فایل این نشریه را از این نشانی https://donyasj.ut.ac.ir/ دانلود کنند.
گفتنی است، برای ملاحظه نشریات را می‌توانید به سامانه نشریات مراجعه کنید.

یک دیدگاه