باغ‌موزه نگارستان میزبان قصه‌گویی نمایشی با موضوع نقاشی برای دانش‌آموزان کم‌شنوا

باغ‌موزه نگارستان دانشگاه تهران و مجتمع آموزشی دخترانه نیمروز با همراهی آمورزش و پروش استثنایی کشور، برنامه قصه‌گویی نمایشی با موضوع نقاشی را تولید و ویژه دانش‌آموزان ناشنوا و کم‌شنوای خود در تالار صف سلام باغ‌موزه نگارستان، ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ به نمایش درآورد.

این برنامه برای نمایش به ۳۵ دانش‌آموز آماده شد و به کارگردانی و نویسندگی خانم فریده شیرژیان و تصویرگری خانم کوکب طاهباز و قصه‌گویی خانم معصومه پور امامعلی و مشاوره زبان اشاره خانم منصوره میرهاشمی اجرا شد.

خانم فریده شیر‌ژیان با تحصیلات کارشناسی تئاتر و کارشناسی ارشد پژوهش هنر که کارگردانی و نویسندگی این نمایشنامه را عهده‌دار بود، اعلام کرد که نمایش‌هایی به همین صورت در سال‌های پیشین و در موزه‌های مختلفی اجرا کرده‌است که در این مورد می‌توان به نمایشی در موزه فرش (سال ۹۳)، نمایشی در موزه ایران باستان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان (سال ۹۴)، نمایشی در موزه علوم و فناوری (سال ۹۶) و نمایشی در موزه کودک کانون پرورش فکری کودکان در سال ۱۳۹۷  اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد که این فعالیت‌ها به صورت فردی و بدون وابستگی به مرکز یا گروه خاصی با تعریف یک پروژه و هماهنگی و طرح موضوع با برخی مراکز و مدارس صورت می‌پذیرد.

در این نمایش خاص که با همکاری مجتمع آموزشی نیمروز صورت گرفته است راوی و قصه‌گوی نمایش از بین دانش‌آموزان همین مرکز انتخاب شد و علت انتخاب‌آن، ‌تسلط وی به زبان اشاره برای اجرای نمایش برای دانش‌آموزان کم‌شنوا و ناشنوا بوده است. البته در این نمایش علاوه بر زبان اشاره، استفاده از گویش و همچنین عکس و شیء به روایت داستان کمک می‌شود.

این نمایش در آغاز در موزه کودک کانون پرورش فکری کودکان و دانش‌آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی و ۳ بهمن ۱۳۹۷ به نمایش درآمد و نمایش آن برای مقطع دوره اول متوسطه با همکاری باغ‌موزه نگارستان به سرانجام رسید. مخاطب کلی این نمایش دانش‌آموزان ابتدایی هستند اما به جهت عدم تولیدات مناسب برای دانش‌آموزان استثنایی برای مقاطع بالاتر نیز نمایش داده شد.

یک دیدگاه