چادر سلامت کانون هلال احمر در دانشگاه تهران بر پا شد

کانون هلال احمر باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران، روزهای دوشنبه و سه شنبه تاریخ ۱۳و۱۴ اسفند اقدام به برپایی چادر سلامت در مقابل دانشکده علوم پایه کردند.

این کانون غربالگری و خطرسنجی بیماری‌های قلبی و دیابت، پخش بروشور به دانشجویان و اندازه‌گیری فشارخون و آزمایش‌های قند را به صورت رایگان انجام دادند.

یک دیدگاه