برگزاری جلساتی با محوریت عدالت در دانشگاه تهران

سلسله جلسات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با محوریت عدالت به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل برگزار می شود.

این جلسات از اول اسفند ماه به مدت ۴ هفته، روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۴، در دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این جلسات، دکتر جواد حیدری، درخصوص جغرافیای مباحث عدالت اجتماعی، انواع نظریه های عدالت اجتماعی و علل بی عدالتی اجتماعی به سخنرانی می پردازد.

یک دیدگاه