حلقه درست نویسی و ویراستاری

سلسله جلسات درست‌نویسی و ویراستاری از روز پنجشنبه دوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

این جلسات به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ در دفتر انجمن اسلامی دانشکده فنی تشکیل خواهد شد.

علاقه‌مندان به دفتر انجمن اسلامی دانشکده فنی مراجعه کنند.

یک دیدگاه