جلسه معارفه و تکریم مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه تودیع، معارفه و تکریم مدیریت اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ: ۹۵/۰۹/۰۲ با حضوردکتر. فضل الله ایرجی از وزارت علوم، دکتر مجید سرسنگی معاونت فرهنگی دانشگاه، دکتر محمدعلی زارع چاهوکی، مهندس محمد هادی عسکری، جمعی از مدیران و کارکنان اداره کل فرهنگی و اجتماعی، واحد موزه ها،جمعی ازاساتید دانشگاه ودانشجویان انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری، در سالن جلسات امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر محمد علی زارع چاهوکی در حکمی از سوی دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران به عنوان مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب و در پایان مراسم با اهدای لوح و هدایا از خدمات مهندس عسکری در دوران تصدی ایشان، قدردانی و تشکر شد.

گزارش تصویری:

یک دیدگاه