کانون نمایش دانشگاه تهران و کانون نمایش دانشکده فنی برگزار می کند

photo_2016-11-16_11-58-39

تاسیان،ماجرای یک پریشانی پاییزی

بازیگران: ماکان خدا رحمی، مدینه حیدری، عبدالوهاب اسکندری و سید سجاد یاسینی،

نوشته امیر رضا توکلی بینا و به کارگردانی علی رضایی

زمان :یکشنبه ۷ اذر ساعت ۱۲:۳۰

محل برگزاری:پردیس مرکزی دانشگاه تهران، دانشکده فنی، سالن رجب بیگی

نحوه بلیط فروشی در دانشکده فنی، نوار خانه ۱۶ آذر، دانشکده نمایش پردیس  هنرهای زیبا، مرکز تئاتر تجربی….

یک دیدگاه