کانون کار افرینی دانشگاه تهران برگزار می کند

photo_2016-11-16_11-56-35

کارگاه تخصصی زبان بدن و رفتار شناسی
باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
کد تخفیف ۶٠٪ ویژه ثبت نام زودهنگام: abc
زمان چهارشنبه ٣ آذر ، از ساعت ۱۴ الی۱۸
نحوه ثبت نام: برای ثبت نام در این کارگاه آموزشی به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.
https://evand.com/events/bodylanguage

یک دیدگاه