جلسه شورای عالی موزه های دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه شورای عالی موزه های دانشگاه تهران با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران و رئیس شورای عالی موزه ها، دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی موزه ها، دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر علی مقاری معاون برنامه ریزی دانشگاه، دکتر وحید نیکنام رئیس پردیس علوم دانشگاه، دکتر رسول جعفریان رئیس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه، مهندس کارگر، مدیرکل موزه های سازمان میراث فرهنگی، دکتر سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران و سایر اعضای این شورا دوشنبه ۸ بهمن، در مجموعه فرهنگی تاریخی باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع موزه ها در دانشگاه گفت: امروزه موزه های دانشگاهی جایگاهی مهم در توسعه علم و ترویج فرهنگ آن، خصوصا در بین نسل جوان پیدا کرده اند.

رئیس شورای عالی موزه های دانشگاه تهران رویکرد دانشگاه تهران را در حمایت از موزه های دانشگاه مثبت ارزیابی کرد و افزود: خوشبختانه در دانشگاه تهران چندین موزه وجود دارد و زمینه ایجاد چند موزه تخصصی دیگر هم هست. امیدواریم شورای عالی موزه ها بتواند در راستای ساماندهی موزه ها و ایجاد زمینه افزایش مخاطبان آن ها گام های موثرتری را بردارد.

پس از سخنان رئیس دانشگاه تهران، جلسه وارد دستور شد و موضوع ارتقای موزه باستان شناسی موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران را مورد بررسی قرار داد. در این بخش دکتر مصطفی ده پهلوان، رئیس موسسه باستان شناسی دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود این موسسه و خصوصا موزه آن، پیشنهاداتی را برای حل مشکلات موجود و راه اندازی مجدد این موزه مطرح کرد.

در ادامه جلسه اعضا شورای عالی نظرات خود را در رابطه با این موضوع مطرح کرده و نهایتا مقرر شد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری معاونت برنامه ریزی و سایر بخش های مربوط دانشگاه، نسبت به پیگیری مصوبات جلسه و فراهم کردن زمینه راه اندازی مجدد موزه باستان شناسی تا شهریور ماه سال ۱۳۹۸ اقدامات لازم را به انجام رساند.

یک دیدگاه