کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه تهران تشکیل می شود

کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه تهران با هدف ترویج ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای، طراحی راهکارهای ترویج اخلاق حرفه‌ای، تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران، پایش و ارزیابی رعایت ضوابط اخلاق حرفه‌ای توسط دانشگاهیان، ارائه‌ الگو برای ترویج مسئولیت‌پذیری اخلاقی تشکیل می شود.

زیست سالم و متعالی در سازمان نیاز همه انسان‌ها اعم از شاغلان و مراجعان است. تبیین و ترویج راهکارهای دست‌یابی به این زیست سالم و متعالی وظیفه همه ارکان سازمان اعم از مدیران عالی و دیگر دست اندرکاران و همه کارکنان سازمان‌ها است.

یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌ها است تا آن ها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.

دانشگاه تهران به‌ عنوان نماد آموزش عالی ایران در برنامه‌ سوم خود ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را یکی از اهداف سه‌گانه برنامه قرار داده است. در این راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برای تحقق این هدف، کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای را با اهداف، ساختار و وظایف زیر در دانشگاه تهران ایجاد می‌کند.

ترکیب این کارگروه شامل معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (رئیس کارگروه)؛ مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی؛ مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی؛ مدیر کل منابع انسانی دانشگاه؛ مدیر کل طرح و برنامه دانشگاه؛ مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری؛ مدیر گروه اخلاق حرفه‌ای دانشگاه؛ دو تن از اعضای هیئت علمی خبره در حوزه‌ اخلاق حرفه‌ای به انتخاب معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ یک تن از اعضای هیئت علمی متخصص به انتخاب معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (دبیر کارگروه) می شود.

گفتنی است، احکام اعضای کارگروه ترویج اخلاق حرفه‌ای توسط معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و برای مدت یک سال صادر خواهد شد.

این کارگروه وظیفه بررسی و تصویب برنامه‌ها و اقدامات در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در بین دانشگاهیان، تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای ترویج اخلاق حرفه‌ای در حوزه‌های آموزش، پژوهش و تکریم ارباب رجوع و ارزیابی و رصد وضعیت رعایت اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان را بر عهده خواهد داشت.

دبیرخانه‌ ترویج اخلاق حرفه‌ای در اداره‌ کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مستقر است و امور اجرایی مربوط به کارگروه را پیگیری و انجام خواهد داد.

از برنامه‌های پیشنهادی دبیرخانه کار گروه ترویج اخلاق حرفه ای می‌توان به برگزاری دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار؛ تدوین آثار علمی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای دانشگاهی با تمرکز بر آموزش، پژوهش، دانشجویی و کارمندی، به‌صورت تالیف و ترجمه؛ معرفی چهره‌های شاخص اخلاق‌مدار به دانشگاهیان؛ برگزاری دوره‌های اخلاق حرفه‌ای در دانشکده‌ها و پردیس‌های دانشگاه تهران؛ تقویت و تکریم اخلاق از طریق استفاده از توان و تجربه پیشکسوتان دانشگاه؛ ارتباط با مراکز علمی داخلی و به خصوص دانشگاه‌های جهان در راستای تعامل مشترک در حوزه‌ اخلاق علمی و دانشگاهی؛ تولید آثار فرهنگی و هنری فاخر در حوزه ترویج اخلاق حرفه‌ای و … اشاره کرد.

یک دیدگاه