برگزاری دومین سمپوزیوم مجسمه سازی چوب در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران

دومین سمپوزیوم مجسمه سازی چوب توسط انجمن هنر های تجسمی استان تهران و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و سازمان زیبا سازی شهرداری تهران با حضور ۱۰ هنرمند تا ۳۰ دی ماه جاری در باغ موزه نگارستان در حال برگزاری است.

آثار این هنرمندان، بهمن ماه سال جاری در محوطه مجموعه فرهنگی تاریخی باغ موزه نگارستان برای بازدید عموم به نمایش گذاشته خواهد شد.

یک دیدگاه