برگزاری نشست تخصصی زن و سیاست در دانشگاه تهران

نشست تخصصی زن و سیاست به همت حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران، دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در این نشست که به تحلیل و بررسی چالش ها و موانع مشارکت سیاسی فعال زنان در مجلس شورای اسلامی می پردازد؛ دکتر الهام ملک زاده پژوهشگر تاریخ و زنان، عضو هیئت علمی گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی، سارا پارساخو نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان و دکتر رضا جلالی عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشکده علوم سیاسی تهران مرکز به سخنرنی خواهند پرداخت.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به نشانی پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران مراجعه کنند.

یک دیدگاه