نشست «بی تفاوتی اجتماعی در ایران» در دانشگاه تهران برگزار می شود

نشست «بی تفاوتی اجتماعی در ایران» توسط گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این نشست، دکتر مصطفی مهرآیین، جامعه شناس با موضوع «کم اعتنایی در جامعه ایران، چگونه؟»، دکتر حسین شیخ رضایی، فیلسوف علم با موضوع «دلسردی در یک جامعه، چرا؟» سخنرانی خواهند داشت و مدیر نشست نیز دکتر احمد بخارایی خواهد بود.

گفتنی است ورود برای همه آزاد است و علاقه مندان می توانند برای شرکت در این نشست، از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به نشانی پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن جلسات انجمن جامعه شناسی مراجعه کنند.

یک دیدگاه