نشست معرفی کتاب راهنمای ارزیابی حکمرانی آب در دانشگاه تهران برگزار می شود

نشست معرفی کتاب راهنمای ارزیابی حکمرانی آب توسط گروه علمی جامعه شناسی توسعه و دگرگونی های اجتماعی، یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی دکتر عادل ابراهیمی لویه، عضو هیئت علمی دانشگاه البرز برگزار خواهد شد.

علاقه مندان می توانند از ساعت ۱۷ تا ۱۹ به پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی، سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران مراجعه کنند.

یک دیدگاه