پنجمین نشست تخصصی موزه های دانشگاهی برگزار می شود

پنجمین نشست تخصصی موزه های دانشگاهی، چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳، در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

در این نشست که با محور شبکه سازی موزه های دانشگاهی برگزار می شود؛ موضوعاتی چون جایگاه حقوقی، بودجه و مدیریت مالی، توسعه همکاری های علمی و فرهنگی و تشکیل شورای موزه های دانشگاهی مطرح و بررسی خواهد شد.

گفتنی است، دانشگاه تهران دو موزه فرهنگی تاریخی و بیش از ده موزه علمی در حوزه جانورشناسی، گیاه شناسی، زمین شناسی و…. دارد.

یک دیدگاه