نشست هم اندیشی مدیرکل فرهنگی با دبیران کانون های فرهنگی وهنری برگزار شد.

8

نشست هم اندیشی دبیران کانون های فرهنگی، هنری،اجتماعی ودینی باشگاه دانشجویان با حضور مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی جناب آقای دکتر زارع چاهوکی برگزار شد.این نشست مدیرکل فرهنگی و اجتماعی،معاون مشارکت های فرهنگی واجتماعی اداره کل،کارشناس کانون ها و دبیران کانون های فرهنگی باشگاه دانشجویان در تاریخ یکشنبه ۲۳ ابان ۹۵ در سالن گفتگو باشگاه دانشجویان  برگزار شد، دبیران کانون های فرهنگی به ارائه نقطه نظرات خود در خصوص فعالیت های فرهنگی دانشگاه پرداختند.

یک دیدگاه