اولویت های حمایت از پایان‌نامه و رساله‌ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران اعلام شد

اولویت های حمایت از پایان‌نامه و رساله‌ دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، پیرو مصوبه هیئت رئیسه این دانشگاه اعلام شد.

در راستای استفاده از نتایج پژوهش‌ها در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در دانشگاه تهران، این شیوه‌نامه به‌منظور حمایت از پایان‌نامه و رساله‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه که قصد دارند، پایان‌نامه و رساله‌ خود را در راستای اولویت‌های اعلامی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بگذرانند، تهیه شده است.

اهداف این طرح شامل تامین نیازهای پژوهشی در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی؛ هدفمندکردن پایان‌نامه‌/رساله‌های دانشجویی در راستای نیازها و اولویت‌ها؛ تقویت و ارتقای نقش دانشجویان در توسعه‌ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای دانشجویان برای دستیابی به اولویت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه؛ تقویت روحیه‌ خلاقیت و ایده‌پردازی در دانشجویان، است.

موضوعات رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی که برای حمایت در کمیته بررسی خواهند شد شامل ۱۶ محور زیر هستند:

۱_ زیست‌بوم دانشجویی و مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

۲_تبیین‌ مولفه‌های فرهنگ دانشگاهی؛

۳_بررسی راه کارهای ترویج مسولیت‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای؛

۴_بررسی راهکارهای ارتقاء مهارت‌های اجتماعی دانشجویان و تسهیل روند جامعه‌پذیری آنان؛

۵_بررسی راهکارهای توسعه‌ فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان؛

۶_بررسی راه کارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی؛

۷_تحلیل محتوی نشریات دانشجویی؛

۸_راه کارهای پر کردن اوقات فراغت جوانان دانشجو به نحو مؤثر و توجه به آموزش‌محوری و مهارت‌آموزی؛

۹_تبیین فرهنگ، تمدن و هویت اصیل اسلامی- ایرانی؛

۱۰_مطالعات اجتماعی گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی؛

۱۱_شناسایی، نقد و ارائه‌ی الگوی روندهای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها؛

۱۲_طراحی الگوی جامع برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی در راستای اولویت‌ها و چشم‌انداز فرهنگی دانشگاه تمدن‌ساز؛

۱۳_طراحی الگوی ارزیابی و پایش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

۱۴_تبین جایگاه فرهنگ و ارتباط آن با ارتقای عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها؛

۱۵_ارائه‌ راه کارهای بهره‌گیری مطلوب از فضای مجازی و فناوری‌های نوین فرهنگی، هنری و رسانه‌ای؛

۱۶_بررسی مناسبات علمی- فرهنگی تمدن ایرانی- اسلامی با سایر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها؛

گفتنی است، متناسب با اهداف و سیاست‌های دانشگاه، حسب نظر کمیته‌ پژوهش در حوزه‌ فرهنگی و اجتماعی در هر سال تحصیلی اولویت‌های تحقیقاتی به واحدها اعلام خواهد شد.

مراحل ارسال، بررسی و اعلام نتایج حمایت از پایان‌نامه/ رساله دانشجویی به ترتیب زیر است:

۱- تکمیل فرم درخواست و ارسال طرح پایان‌نامه/رساله از سوی دانشجویان به گروه آموزشی مربوط؛

۲- ارسال فرم درخواست و طرح پایان‌نامه/رساله بعد از تأیید شورای گروه آموزشی به معاونت پژوهشی یا علمی واحد؛

۳-  ارسال فرم درخواست و طرح پایان‌نامه/رساله بعد از تأیید شورای پژوهشی واحد به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

۴- بررسی و اعلام نظر (تأیید یا رد) توسط کمیته در مورد طرح‌ پایان‌نامه/رساله‌ ارسالی و تعیین ضریب حمایت در مورد آن‌ها و اعلام به معاونت پژوهشی یا علمی واحد؛

۵- صدور ابلاغیه حمایت از پایان‌نامه/رساله‌های تأیید شده توسط معاونت پژوهشی یا علمی واحد مربوط؛

۶- پرداخت اعتبار مصوب طبق ضوابط ماده‌ ۵ آیین‌نامه حمایت از پایان‌نامه/رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی پس از صدور ابلاغیه از محل اعتبار حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی؛

۷- ارسال نسخه‌ای از پایان‌نامه/رساله از واحد مربوط به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

فرم درخواست حمایت از پایان‌نامه/رساله را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

یک دیدگاه