انتخابات دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران برگزار شد

جلسه دبیران کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران با حضور دکتر محمدعلی زارع چاهوکی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷، در سالن گفتگو باشگاه دانشجویان برگزار شد.

در این جلسه، انتخابات دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه مطابق ماده ۱۸ آیین نامه کانون های فرهنگی انجام شد و از بین ۵ کاندیدا، علیرضا محمدی، نوید ابراهیم زاده و علیرضا شاهمیر انتخاب شدند که مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یک تن را با توجه به سوابق فرهنگی و اجتماعی و برنامه‌های ارائه شده به سمت دبیری شورای هماهنگی منصوب خواهد کرد.

در ادامه این نشست، به روند برگزاری جشن بیستمین سال تاسیس کانون های فرهنگی، همچنین به چگونگی برگزاری هفتمین جشنواره رویش دانشگاهی کانون های فرهنگی دانشگاه و برنامه ریزی برای تشکیل مجامع تخصصی کانون های فرهنگی پرداخته شد.

یک دیدگاه