چهل و هفتمین نشست تهران شناسی در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار می شود

.

چهل و هفتمین نشست تهران شناسی با همکاری باغ موزه نگارستان و ستاد گردشگری شهرداری تهران، سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧، ساعت ۹:۳۰، در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار می شود.

در این برنامه جمعی از مدیران گردشگری با همراهی راهنمایان باغ موزه نگارستان به بازدید از مجموعه های مختلف باغ موزه نگارستان خواهند پرداخت.

گفتنی است، حضور در این رویداد برای عموم آزاد است.

یک دیدگاه