شماره جدید مجله علمی دانشجویی شیل دانشگاه تهران منتشر شد

تازه ترین شماره مجله علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی گروه شیلات دانشگاه تهران با عنوان شیل منتشر شد.

در این مجله می توانید موضوعاتی چون تعیین غلظت کشنده‌ سم دیازینو روی ماهی سیاه‌کولی به قلم محمد منصوری چرهی، حامد غفاری فارسانی، سیدعلی اکبر هدایتی، عبدالرضا جهانبخشی، محمد فروهر واجارگاه؛ بررسی تأثیر تغییرات فصلی مؤلفه های فیزیکی و شیمیایی روی میزان مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر به قلم آسیه حاجی، محمدکاظم خالصی، خسرو خلیلی جانی؛ بررسی برخی از ویژگی های تولید مثلی میگوی چکو در آب‌های ساحلی خلیج فارس به قلم زهرا عباسی دمشهری؛ اصغر جعفری پتکان؛ مقایسه‌ ویژگی های ریخت شناسی جمعیت های سیاه ماهی سعدی در رودخانه های رودبال و قره آغاج استان فارس به قلم حکیمه سیاری و حسین رحمانی؛ تاثیر غلظت‌های مختلف فلز روی بر میزان کلروفیل a، b و کارتنوئید در جلبک به قلم منا ظلی بوری آبادی و مروری براستفاده از پروبیوتیک ها و پربیوتیک ها در آبزی پروری و تأثیر آن‌ها برعملکرد دستگاه گوارش ماهیان به قلم نسیم سادات حسینی مدنی و حامد غفاری فارسانی، را بخوانید.

پی دی اف این نشریه را می توانید در سامانه نشریات ببینید.

یک دیدگاه