خبری خوش برای اعضای فعال در سمن‌ها و گروه‌های آموزشی کل کشور؛ کارگاه «یادگیری تعاملی» در دانشگاه تهران برگزار می شود

کارگاه «یادگیری تعاملی» به همت کانون جهادی السابقون باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران و واحد ارتباط با خانه و مدرسه دانشگاه تهران، پنجشنبه ۲۴ آبان، ساعت ۱۳ تا ۱۸:۳۰ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

یادگیرى تعاملى مبحثى نوین در آموزش است و مخاطبان این برنامه که خود داوطلبان گروه هاى دانشجویى، سمن ها و موسسات فعال در حوزه آموزشى کشور هستند با فراگیرى این آموزه ها و انتقال آن به مناطق مختلف کشور گام اساسى در به روز رسانى محتوایى آموزش و پرورش کشور برخواهند داشت.

این کارگاه با همکاری کانون جهادی السابقون باشگاه دانشجویان و پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

کارگاه «یادگیری تعاملی» توسط دکتر محمد نیرو، معاون پژوهشی دبیرستان صلحا و از دبیران ریاضى کشور و اساتید مباحث یادگیرى تعاملى برگزار می شود.

یک دیدگاه