سلسله کارگاه های خوب زیستن در دانشگاه تهران برگزار می شود

سلسله کارگاه های خوب زیستن بر مبنای آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت (ع) توسط مدرسه دانشجویی قرآن و عترت (علیهم السلام) اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، از ۱۴ آبان در دانشگاه تهران برگزار می شود.

این کارگاه ها در آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شامل کارگاه مهارت های کاربردی دوره های رشد برای اصلاح و ارتقا  (ویژه خواهران) دوشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۳؛ کارگاه مهارت های ارتقای هم کلامی و ارتباط با دیگران بر مبنای مهارت های دوره چهارم رشد (ویژه خواهران) دوشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۳؛ کارگاه معرفی پژوهش های روانشناسی اسلامی با رویکرد تدبری، یکشنبه ۲۵ آذر ساعت ۸ و کارگاه مهارت هایی برای ارتقای روابط خانوادگی و زناشویی و آمادگی برای ازدواج (ویژه خواهران) دوشنبه ۱۲ آذر ساعت ۱۳ خواهد بود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۸۸۹۶۲۷۲۴ تماس بگیرند یا به نشانی بزرگراه چمران، خیابان جلال آل احمد، مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سالن آمفی تئاتر مراجعه کنند.

این کارگاه‌ها همچنین، ویژه خواهران در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار می شود؛ برنامه کارگاه‌های دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی شامل کارگاه آرامش دست یافتنی با موضوع مهارت هایی برای ارتقای روابط خانوادگی و آمادگی برای ازدواج دوشنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۳ تا ۱۵، کارگاه فرصتی برای تغییر با موضوع مهارت های کاربردی دوره های رشد برای اصلاح و ارتقا، دوشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۳ تا ۱۵، کارگاه ارتباط موثر با موضوع مهارت های هم کلامی و ارتباط با دیگران بر مبنای مهارت های دوره چهارم رشد دوشنبه ۱۲ آذر از ساعت ۱۳ تا ۱۵، خواهد بود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۸۸۹۶۲۷۲۴ تماس بگیرند یا به نشانی انتهای خیابان کارگر شمالی، نرسیده به خیابان شانزدهم، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، کلاس ۱۰۶ مراجعه کنند.

این کارگاه ها همچنین، ویژه خواهران در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود؛ برنامه کارگاه های پردیس دانشکده های فنی شامل کارگاه ارتباط موثر با موضوع مهارت های هم کلامی و ارتباط با دیگران بر مبنای مهارت های دوره چهارم رشد دوشنبه ۱۴ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰، کارگاه آرامش دست یافتنی با موضوع مهارت هایی برای ارتقای روابط خانوادگی و آمادگی برای ازدواج دوشنبه ۲۸ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و کارگاه فرصتی برای تغییر با موضوع مهارت های کاربردی دوره های رشد برای اصلاح و ارتقا، دوشنبه ۱۲ آذر از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰، خواهد بود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۸۸۹۶۲۷۲۴ تماس بگیرند و یا به نشانی خیابان شانزده آذر، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، تالار شهید رجب بیگی مراجعه کنند.

یک دیدگاه