فراخوان همکاری در بیستمین شماره نشریه دانشجویی «دنا» دانشگاه تهران

فراخوان همکاری در بیستمین شماره دنا، نشریه انجمن علمی-دانشجویی زیست شناسی دانشگاه تهران منتشر شد.

این همکاری در زمینه های نگارش مقاله، مصاحبه، گزارش، یادداشت و … امکان پذیر است. علاقه مندان تا ۱۶ آبان مهلت دارند برای هماهنگی و تائید موضوع نگارش با سردبیر اقدام کنند.

@ را در شبکه های مجازی دنبال کنید.UTBiologyAssociationبرای کسب اطلاعات بیشتر نام کاربری

علاقه مندان می توانند برای اطلاع از نشریات دانشجویی به سامانه نشریات دانشجویی به نشانی https://stdpub.ut.ac.ir/ مراجعه کنند.

یک دیدگاه